ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման քննության նախապատրաստական դասընթաց

2021թ-ի սեպտեմբերի 22-ից կազմակերպում է «Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման քննության նախապատրաստական դասընթաց»: Դասընթացը տեղի կունենա ք. Երևան, Ահարոնյան 12/3 հասցեում, որի ավարտին կտրվի հավաստագիր:

Ցանկության դեպքում դասընթացին կարող եք մասնակցել օնլայն տարբերակով՝ Skype for business ծրագրով:

Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մասնակցության վճարումը կատարել (Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ Հ/Հ 900018002585, ՀՎՀՀ 00107399) մինչև 2021թ-ի սեպտեմբերի 20-ը ներառյալ և մասնակցության հայտ (կազմակերպության անվանում, ՀՎՀՀ, իրավաբանական հասցե, բանկային վավերապայմաններ և մասնակցի անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար) ուղարկել ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի էլ. հասցեին՝ trainingcenter@taxservice.am կամ գրանցվել առցանց կենտրոնի կայքէջում՝ http://training-center.am/am/training/12: Դասընթացի արժեքը կազմում է 96 000 ՀՀ դրամ (ներառյալ  ԱԱՀ-ն):

Դասընթացի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկության համար կարող եք զանգահարել  060 544 989, 060 544 951 հեռախոսահամարներով:

 

Դասընթացի 1-ին օր՝ սեպտեմբերի 22-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 1. Ներածություն։ Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման կարգ. քննության հարցաշարի կառուցվածք

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 1. Ներածություն։ Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման կարգ. քննության հարցաշարի կառուցվածք

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  2-րդ օր ՝ սեպտեմբերի 24-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 2. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրություն

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 2. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրություն

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  3-րդ օր՝  սեպտեմբերի 25-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 3. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 3. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  4-րդ օր՝  սեպտեմբերի 27-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 4. Իրավիճակային խնդիրներ

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 4. Իրավիճակային խնդիրներ

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  5-րդ օր՝  սեպտեմբերի 29-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 5. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 5. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  6-րդ օր՝  հոկտեմբերի 1-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 6. Իրավիճակային խնդիրներ

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 6. Իրավիճակային խնդիրներ

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  7-րդ օր՝  հոկտեմբերի 4-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 7. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 7. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  8-րդ օր՝  հոկտեմբերի 6-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 8. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 8. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  9-րդ օր՝  հոկտեմբերի 8-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 9. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 9. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  10-րդ օր՝  հոկտեմբերի 11-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 10. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 10. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  11-րդ օր՝  հոկտեմբերի 13-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 11. ՀՀ հարկային օրենսգիրք

Օրի Ալավերդյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 11. ՀՀ հարկային օրենսգիրք

Օրի Ալավերդյան

 

Դասընթացի  12-րդ օր՝  հոկտեմբերի 15-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 12. Փորձնական թեստ

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 12. Փորձնական թեստ

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  13-րդ օր՝  հոկտեմբերի 18-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 13. Ամփոփում

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:45

Թեմա 13. Ամփոփում

Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի դասավանդողների

ՑԱՆԿ

 

N

Անուն, ազգանուն

Պաշտոն

1

Կարեն Ալավերդյան

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչության պետ

2

Օրի Ալավերդյան

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության Եկամուտների քաղաքականության և վարչարարության մեթոդաբանության վարչության պետ

3

Րաֆֆի Ալեքսանյան 

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչության հաշվապահական հաշվառման մեթոդաբանության բաժնի պետ

Անուն

*

Ազգանուն

*

Կազմակերպություն

ՀՎՀՀ

Իրավաբանական հասցեն

Անձնագրային տվյալներ

Էլ. Հասցե

Հեռ

*
96000 Դրամ