ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

Վերապատրաստման դասընթացներ

2014 թվականից ուսումնական կենտրոնը սկսել է ՀՀ հարկային և մաքսային ծառայողների վերապատրաստման գործընթացը, որի շրջանակներում ծառայողներն ուսումնական կենտրոնում մասնակցում են առնվազն 16 ակադեմիական ժամ տևողությամբ դասընթացին, որի ավարտին անց է կացվում համակարգչային թեստավորում: Դրական արդյունքներ ստացած ծառայողները հնարավորություն են ունենում ատեստավորվելու փաստաթղթային եղանակով:
 

Վերապատրաստման դասընթացներ 2014 թվական

Վերապատրաստման դասընթացներ 2015 թվական