ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման քննության նախապատրաստական դասընթաց

Ուսումնական կենտրոն մարտի 1-ից կազմակերպում է «Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման քննության նախապատրաստական դասընթաց»: Դասընթացը տեղի կունենա ք. Երևան, Ահարոնյան 12/3 հասցեում, որի ավարտին ցանկացողներին կտրվի հավաստագիր:

Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մասնակցության վճարումը կատարել (Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ  Հ/Հ 900018002585, ՀՎՀՀ 00107399) մինչև մարտի 1-ը ներառյալ և մասնակցության հայտ (կազմակերպության անվանում, ՀՎՀՀ, իրավաբանական  հասցե, բանկային վավերապայմաններ և մասնակցի անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար) ուղարկել trainingcenter@taxservice.am էլ. հասցեին կամ գրանցվել առցանց: Դասընթացի արժեքը կազմում է 96 000 ՀՀ դրամ (ներառյալ  ԱԱՀ-ն):

Դասընթացը կկայանա հայտերի նվազագույն քանակ ապահովելու դեպքում, որի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկության համար կարող եք զանգահարել 060 544 989, 060 544 951 հեռախոսահամարներով:

ՀՀ ՊԵԿ Ուսումնական կենտրոնը տեղեկացնում է, որ մեր դասընթացների մասնակիցները ունեն հնարավորություն «Հարկային օրենսգիրք 2020»-ը ձեռք բերել 3.500 ՀՀ դրամով  5.000 ՀՀ դրամի փոխարեն, ինչպես նաև «ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք»-ը՝ 2.000 ՀՀ դրամով և  «ԵԱՏՄ Մաքսային օրենսգիրք»-ը՝ (1-ին և 2-րդ հատորներով) 5.000 ՀՀ դրամով: Գրքերի արժեքները ներառում են ԱԱՀ-ն:

 

Դասընթացի 1-ին օր՝ մարտի 1-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 1. Ներածություն։ Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման կարգ. քննության հարցաշարի կառուցվածք

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 1. Ներածություն։ Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման կարգ. քննության հարցաշարի կառուցվածք

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  2-րդ օր ՝ մարտի 3-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 2. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրություն

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 2. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրություն

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  3-րդ օր՝  մարտի 5-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 3. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 3. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  4-րդ օր՝  մարտի 10-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 4. Իրավիճակային խնդիրներ

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 4. Իրավիճակային խնդիրներ

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  5-րդ օր՝  մարտի 12-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 5. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 5. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  6-րդ օր՝  մարտի 15-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 6. Իրավիճակային խնդիրներ

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 6. Իրավիճակային խնդիրներ

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  7-րդ օր՝  մարտի 17-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 7. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 7. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  8-րդ օր՝  մարտի 19-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 8. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 8. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  9-րդ օր՝  մարտի 22-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 9. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 9. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  10-րդ օր՝  մարտի 24-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 10. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 10. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  11-րդ օր՝  մարտի 26-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 11. ՀՀ հարկային օրենսգիրք

Օրի Ալավերդյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 11. ՀՀ հարկային օրենսգիրք

Օրի Ալավերդյան

 

Դասընթացի  12-րդ օր՝  մարտի 29-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 12. Փորձնական թեստ

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 12. Փորձնական թեստ

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի  13-րդ օր՝  մարտի 31-ին

 

Ժամ

ԹԵՄԱ

Դասախոս

18:30-20:00

Թեմա 13. Ամփոփում

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

20:00-20:15

Ընդմիջում (Սրճդադար)

20:15-21:00

Թեմա 13. Ամփոփում

Կարեն Ալավերդյան,

Րաֆֆի Ալեքսանյան

 

Դասընթացի դասավանդողների

ՑԱՆԿ

 

N

Անուն, ազգանուն

Պաշտոն

1

Կարեն Ալավերդյան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչության պետ

2

Օրի Ալավերդյան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության եկամուտների քաղաքականության և վարչարարության մեթոդաբանության վարչության պետ

3

Րաֆֆի Ալեքսանյան 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչության հաշվապահական հաշվառման մեթոդաբանության բաժնի պետ