ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

Ուսումնական դասընթացներ

Ուսումնական կենտրոնը կազմակերպում է ուսումնական դասընթացներ ՀՀ հարկային և մաքսային մարմիններում ծառայողների համար: Դասընթացերի մասնակիցները ծանոթանում են հարկային և մաքսային օրենքներին, կատարված փոփոխություններին և լրացումներին: Բարելավվում է մասնագետների օտար լեզվի իմացությունը, ներկայացվում են վարվելակերպի նորմերը և ներկայացվում են փաստաթղթաշրջանառության օգտագործվող ծրագրերը: 

 

 

2019 թվականի հուլիսի 4-ին և 11-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսդրության մի շարք դրույթներ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների մաքսային ծառայողների (մասնագետների) համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են շուրջ 40 ունկնդիր:

 

2019 թվականի հուլիսի 1-ից 4-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացման համար նախատեսված ՀԾ-հաշվապահ 7 համակարգի ուսումնասիրություն» թեմայով 4-օրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության ծառայողների համար: 20 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 20 ունկնդիր:

 

2019 թվականի ապրիլի 4-ից մայիսի 14-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Ընդհանուր և գործնական անգլերեն սկսնակների և բազային գիտելիք ունեցողների համար» թեմայով դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Կազմակերպման և հսկողության վարչության և  Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության թիվ 1 և թիվ 20 բաժինների ծառայողների (մասնագետների) համար: 26 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 7 ունկնդիր:

 

2019 թվականի մայիսի 7-ից 8-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Մաքսային համակարգը 21-րդ դարում. հիմնական մարտահրավերներ» թեմայով երկօրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների մաքսային ծառայողների (մասնագետների) համար: 10 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 24 ունկնդիր:

 

2019 թվականի մայիսի 2-ից 3-ը և 6-ից 7-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Հարկային հսկողության հիմնահարցեր» թեմայով երկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության ծառայողների (մասնագետների) համար: 12 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 44 ունկնդիր:

 

2019 թվականի ապրիլի 16-ին և 18-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են ««Mulberry2» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների մաքսային ծառայողների (մասնագետների) համար: 3 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 46 ունկնդիր:

 

2019 թվականի ապրիլի 8-ին և 12-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը պետական եկամուտների կոմիտեում» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Քննչական վարչության ծառայողների (մասնագետների) համար: 8 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 29 ունկնդիր:

 

2019 թվականի մարտի 29-ին և ապրիլի 1-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսդրության դրույթներ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ մաքսատուն-վարչությունների և մաքսային կետ-բաժինների մաքսային ծառայողների (մասնագետների) համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 30 ունկնդիր: 

 

2019 թվականի մարտի 12-ին, 19-ին և 26-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Մաքսային ծառայության իրավապահ գործառույթներ և մաքսային ոլորտի քրեական իրավախախտումներ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության և մաքսատուն-վարչությունների համապատասխան գործառույթ իրականացնող մաքսային ծառայողների (մասնագետների) համար: 4 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 45 ունկնդիր: 

 

2019 թվականի մարտի 15-ին, 18-ին, 22-ին և 25-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են ««Mulberry2» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ համակարգի հարկային ծառայողների (մասնագետների) համար: 3 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 84 ունկնդիր:

 

2019 թվականի մարտի 15-ին և 22-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքով սահմանված մաքսային ընթացակարգեր» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Խոշոր և միջին, փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների ծառայողների (մասնագետների) համար: 4 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 40 ունկնդիր:

 

2019 թվականի մարտի 15-ին և 22-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսդրության դրույթներ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների մաքսային ծառայողների (մասնագետների) համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 40 ունկնդիր: 

 

2019 թվականի մարտի 12-ին և 15-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «ՀՀ ՊԵԿ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության հիմնական գործառույթներն ըստ վարչության նոր կանոնադրության» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 20 ունկնդիր:

 

2019 թվականի մարտի 5-ից  6-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքով սահմանված մաքսային ընթացակարգեր» թեմայով երկօրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Կազմակերպման և հսկողության, Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչությունների ծառայողների (մասնագետների) համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 20 ունկնդիր:

 

2019 թվականի փետրվարի 11-ին, 18-ին և 25-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «ՀՀ ՊԵԿ Հարկային տեսչություն-վարչությունների գործառույթների իրականացման կարգեր» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության, ընթացիկ հսկողության բաժինների ծառայողների համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 90 ունկնդիր:

 

2019 թվականի փետրվարի 11-ից 15-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացման համար նախատեսված ՀԾ-հաշվապահ 7 համակարգի ուսումնասիրություն, վերլուծությունների համար տեղեկատվության ստացում» թեմայով 5-օրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Խոշոր և միջին հարկ վճարողների և Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների, Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության ծառայողների համար: 20 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 20 ունկնդիր:

 

2019 թվականի փետրվարի 4-ին և 8-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Հարկային պարտավորություն, հարկային հաշվարկներ և հաշվարկային փաստաթղթեր, տրանսֆերային գնագոյացում» թեմայով դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Խոշոր և միջին հարկ վճարողների և Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների վերլուծությունների բաժինների, Հարկ վճարողների սպասարկման և Ռիսկերի կառավարման և հարկային կարգապահության ծրագրերի վարչությունների ծառայողների համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 44 ունկնդիր:

 

2018 թվականի նոյեմբերի 12-ից դեկտեմբերի 24-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Ընդհանուր և գործնական անգլերեն» թեմայով դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության աշխատակիցների համար: 26 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են շուրջ 12 ունկնդիր:

 

2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ից 21-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Մաքսային համակարգը 21-րդ դարում. հիմնական մարտահրավերներ» թեմայով դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար: 10 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են շուրջ 21 ունկնդիր:

 

2018 թվականի նոյեմբերի 6-ից դեկտեմբերի 13-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Մասնագիտական ռուսերեն մաքսային ծառայողների համար» թեմայով դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար: 24 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են շուրջ 12 ունկնդիր:

 

2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ին, 14-ին, 17-ին և 18-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Մաքսային օրենսդրություն և ենթաօրենսդրական կարգավորումներ» թեմայով դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար: 4 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են շուրջ 30 ունկնդիր:

 

2018 թվականի դեկտեմբերի 11-ին և 12-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Կառավարչական հմտությունների հոգեբանական առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ համակարգի բաժինների պետերի և ավելի բարձր պաշտոն զբաղեցնող աշխատակիցների համար: 3 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 44 ունկնդիր:

 

2018 թվականի նոյեմբերի 5-ից 9-ը և 19-ից 23-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացման համար նախատեսված ՀԾ-հաշվապահ 7 համակարգի ուսումնասիրություն, վերլուծությունների համար տեղեկատվության ստացում» թեմայով 5-օրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Խոշոր և միջին հարկ վճարողների և Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների, Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման, Կազմակերպման և հսկողության վարչությունների ծառայողների համար: 20 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 40 ունկնդիր: 

 

2018 թվականի  նոյեմբերի 12-ին, 13-ին, 15-ին և 16-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Պետական կառավարման համակարգ, մենեջմենթ, տեղեկատվության միջազգային փոխանակություն և քաղաքացիական պաշտպանություն» թեմայով 1-օրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Խոշոր և միջին հարկ վճարողների և Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների, Հարկ վճարողների սպասարկման, Օպերատիվ հետախուզության, Իրավաբանական, Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման, Ներքին աուդիտի, Կազմակերպման և հսկողության, Քննչական, Հետաքննության վարչությունների ծառայողների համար: 7 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 80 ունկնդիր:

 

2018 թվականի նոյեմբերի 1-ից 3-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է ««ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան» պորտալի համակարգերի գործառույթների ներկայացում» թեմայով 3-օրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների համար: 12 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 12 ունկնդիր:

 

2018 թվականի հոկտեմբերի 15-ից 16-ը, 18-ից 19-ը, 22-ից 23-ը, 25-ից 26-ը, 29-ից 30-ը և նոյեմբերի 1-ից 2-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Պետական կառավարման համակարգ, մենեջմենթ, տեղեկատվության միջազգային փոխանակություն և քաղաքացիական պաշտպանություն» թեմայով 2-օրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության, Օպերատիվ հետախուզության և Հարկ վճարողների սպասարկման վարչությունների ծառայողների (մասնագետների) համար: 10 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 120 ունկնդիր: 

 

2018 թվականի հոկտեմբերի 23-ից 24-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Կառավարումը և ղեկավարումը մաքսային համակարգում» թեմայով 2-օրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար: 12 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 24 ունկնդիր: 

 

2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ից 19-ը  Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Պետական գրանցման և պետական հաշվառման գործընթաց» թեմայով 2-օրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Հարկ վճարողների սպասարկման,  Կազմակերպման և հսկողության, Վարչարարության մեթոդաբանության, ընթացակարգերի և սպասարկման, Ռիսկերի կառավարման և հարկային կարգապահության ծրագրերի  վարչությունների, Խոշոր և միջին հարկ վճարողների և Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների ծառայողների (մասնագետների) համար: 10 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 40 ունկնդիր:

 

2018 թվականի հոկտեմբերի 3-ին և 4-ին  Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է  «Ընդերքօգտագործման իրավունք և դրա կազմակերպման գործընթաց» թեմայով դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Խոշոր և միջին հարկ վճարողների և Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների, Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման, Կազմակերպման և հսկողության և Վարչարարության մեթոդաբանության, ընթացակարգերի և սպասարկման վարչությունների աշխատակիցների համար: 12 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 48 ունկնդիր:

 

2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ից 2-ը  Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Սնանկության գործընթացի առանձնահատկությունները» թեմայով 2-օրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Վարչարարության մեթոդաբանության, ընթացակարգերի և սպասարկման, Իրավաբանական, Հետաքննության և Քննչական վարչությունների, ինչպես նաև Խոշոր և միջին հարկ վճարողների և Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների ծառայողների (մասնագետների)  համար: 10 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 40 ունկնդիր:

 

2014 թվականին Ուսումնական կենտրոնի կողմից անցկացվել են թվով 64 ուսումնական դասընթաց հարկային և մաքսային ծառայողների համար՝ 475 ակ/ժամ տևողությամբ: Դասընթացներին մասնակցել են թվով 1457 ունկնդիր:

 

2015 թվականին Ուսումնական կենտրոնի կողմից անցկացվել են թվով 70 ուսումնական դասընթաց հարկային և մաքսային ծառայողների համար՝ 653 ակ/ժամ տևողությամբ: Դասընթացներին մասնակցել են թվով 1526 ունկնդիր:

 

2016 թվականին իրականցվել են Ուսումնական դասընթացներ հարկային և մաքսային ծառայողների (նաև ԼՂՀ հարկային և մաքսային ծառայողների) համար: Անցկացվել են թվով 67 դասընթաց՝ 549 ակ/ժամ տևողությամբ, որոնց մասնակցել է 1251 հարկային և մաքսային ծառայող:

 

2017 թվականին իրականցվել են Ուսումնական դասընթացներ հարկային և մաքսային ծառայողների (նաև ԼՂՀ հարկային և մաքսային ծառայողների) համար: Անցկացվել են 75 դասընթաց՝ 750 ակ/ժամ տևողությամբ, որոնց մասնակցել  1558 հարկային և մաքսային ծառայող: