ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

Ուսումնական դասընթացներ

Ուսումնական կենտրոնը կազմակերպում է ուսումնական դասընթացներ ՀՀ հարկային և մաքսային մարմիններում ծառայողների համար: Դասընթացերի մասնակիցները ծանոթանում են հարկային և մաքսային օրենքներին, կատարված փոփոխություններին և լրացումներին: Բարելավվում է մասնագետների օտար լեզվի իմացությունը, ներկայացվում են վարվելակերպի նորմերը և ներկայացվում են փաստաթղթաշրջանառության օգտագործվող ծրագրերը: 

 

2020 թվականի մարտի 3-ին և 4-ին Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «Մաքսային արժեքի որոշում, ապրանքների ծագում, ապրանքների դասակարգում, մաքսային ընթացակարգեր և մաքսային հայտարարագրում» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Հյուսիսային մաքսատուն-վարչության և «Բավրա» մաքսային կետ-բաժնի աշխատակիցների համար: 8 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 20 ունկնդիր:

 

2020 թվականի փետրվարի 27-ին և 28-ին Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «Տրանսֆերային գնագոյացման կարգավորումները ՀՀ-ում» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ համակարգի ծառայողների համար: 4 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 29 ունկնդիր:

 

2020 թվականի փետրվարի 26-ին և 28-ին Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան համակարգի ենթահամակարգեր» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 20 ունկնդիր:

 

2020 թվականի փետրվարի  17-ից 18-ը, 19-ից 20-ը, 24-ից 25-ը և 26-ից 27-ը Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «ՀՀ ՊԵԿ համակարգում ծառայողների համար անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ համակարգի ծառայողների համար: 12 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 79 ունկնդիր:

 

2020 թվականի փետրվարի 21-ին Ուսումնական կենտրոնում անց է կացվել «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսդրությամբ սահմանաված արդի իրավակարգավորումներ» թեմայով մեկօրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 22 ունկնդիր:

 

2020 թվականի փետրվարի  7-ին, 10-ին, 12-ին, 14-ին, 17-ին և 19-ին Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «2020 թվականի հունվարի 1-ից ՀՀ հարկային օրենսգրքում կիրառվող փոփոխություններ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ համակարգի ծառայողների համար: 5 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 241 ունկնդիր:

 

2020 թվականի հունվարի 29-ից 31-ը և փետրվարի 10-ին Ուսումնական կենտրոնում անց է կացվել «Սահմանային անվտանգության և պետական սահմանի համալիր կառավարման ոլորտի միջազգային ստանդարտների և փորձի ներկայացում» թեմայով 1-օրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Արևելյան մաքսատուն-վարչության Բագրատաշեն, Այրում-Ջիլիզա և Գոգավան-Պրիվոլնոյե մաքսային կետ-բաժինների աշխատակիցների համար: 8 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 60 ունկնդիր:

 

2020 թվականի փետրվարի 7-ին Ուսումնական կենտրոնում անց է կացվել «ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքով և Եվրասիական տնտեսական միության այլ իրավական ակտերով սահմանված իրավակարգավորումները» թեմայով մեկօրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 22 ունկնդիր:

 

2020 թվականի հունվարի 24-ից 31-ը Ուսումնական կենտրոնում անց է կացվել «Հարկային հսկողական աշխատանքները, օպերատիվ հետախուզական միգոցառումների իրականացման կարգը և առանձնահատկությունները» թեմայով 5-օրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության ծառայողների համար: 32 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 40 ունկնդիր:

 

2020 թվականի հունվարի 24-ին Ուսումնական կենտրոնում անց է կացվել «Էլեկտրոնային առևտրի իրականացման շրջանակներում գործող մաքսային կարգավորումները, էլեկտրոնային առևտրի զարգացման հեռանկարները» թեմայով մեկօրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար: 5 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 24 ունկնդիր:

 

2020 թվականի հունվարի 20-ին, 21-ին, 22-ին, 23-ին և 24-ին Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «2020 թվականի հունվարի 1-ից ՀՀ հարկային օրենսգրքում կիրառվող փոփոխություններ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության և Ռիսկերի կառավարման և հարկային կարգապահության ծրագրերի վարչության ծառայողների համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 125 ունկնդիր:

 

 

2019 թվականի նոյեմբերի 19-ից 20-ը Ուսումնական կենտրոնում անց է կացվել «Մենեջմենթ, տեղեկատվության անվտանգության ապահովումը ՊԵԿ համակարգում և տրանսֆերային գնագոյացում» թեմայով երկօրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ համակարգի ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների համար: 12 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 10 ունկնդիր:

 

2019 թվականի նոյեմբերի 19-ին և 20-ին Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման գործընթաց» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ հարկային ծառայողների համար: 5 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 52 ունկնդիր:

 

2019 թվականի նոյեմբերի 18-ին, 25-ին և դեկտեմբերի 2-ին Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «Թմրամիջոցների մատակարարումը» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության և մաքսատուն-վարչությունների աշխատակիցների համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 65 ունկնդիր: 

 

2019 թվականի նոյեմբերի 7-ին և 14-ին Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «Անձնական հաշվի քարտեր և «Հարկատւ 3» համակարգի դասակարգիչներ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության ծառայողների համար: 5 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 48 ունկնդիր:

 

2019 թվականի նոյեմբերի 6-ին, 7-ին, և 8-ին Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «Սահմանային անվտանգության և պետական սահմանի համալիր կառավարման ոլորտի միջազգային ստանդարտների և փորձի ներկայացում» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Հարավային մաքսատուն-վարչության աշխատակիցների համար: 8 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 40 ունկնդիր:

 

2019 թվականի նոյեմբերի 5-ին Ուսումնական կենտրոնում անց է կացվել «էլեկտրոնային առևտրի շրջանակներում գործող միջազգային ստանդարտները» թեմայով մեկօրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Արևմտյան մաքսատուն-վարչության բացթողնման 3-րդ բաժանմունքի աշխատակիցների համար: 3 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 6 ունկնդիր:

 

2019 թվականի նոյեմբերի 4-ից 5-ը և 6-ից 7-ը Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «Մենեջմենթ, հարկային ծառայողի վարքագծի կանոններ, հայտարարագրման համակարգ և տեղեկատվության անվտանգության ապահովումը ՊԵԿ համակարգում» թեմայով երկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ համակարգի ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող հարկային ծառայողների համար: 8 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 60 ունկնդիր:

 

2019 թվականի նոյեմբերի 4-ին և 11-ին Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «Բանավոր և գրավոր հաղորդակցություն. պաշտոնական գրագրության առանձնահատկությունները» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցներ: 5 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 44 ունկնդիր: 

 

2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին, 8-ին, 15-ին, 22-ին և 29-ին Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «2019 թվականի ընթացքում ՀՀ հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխություններ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության ծառայողների համար: 4 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 200 ունկնդիր: 

 

2019 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Ուսումնական կենտրոնում անց է կացվել «Անձնական հաշվի քարտեր և «Հարկատւ 3» համակարգի դասակարգիչներ» թեմայով մեկօրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Խոշոր և միջին հարկ վճարողների, Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների, Ռիսկերի կառավարման և հարկային կարգապահության ծրագրերի, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, Կազմակերպման և հսկողության վարչությունների ծառայողների համար: 5 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 22 ունկնդիր:

 

2019 թվականի հոկտեմբերի 22-ից 25-ը Ուսումնական կենտրոնում անց է կացվել «Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ» թեմայով քառօրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Խոշոր և միջին հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության, Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության, Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության և Վարչարարության մեթոդաբանության, ընթացակարգերի և սպասարկման վարչության ծառայողների համար: 24 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 24 ունկնդիր:

 

2019 թվականի հոկտեմբերի 14-ից 21-ը և 23-ից 30-ը Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «Հարկային օրենսդրության դրույթներ, փոփոխություններ» թեմայով քառօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Իրավաբանական վարչության ծառայողների համար: 12 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 42 ունկնդիր: 

 

2019 թվականի հոկտեմբերի 14-ին և 15-ին Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «Վերլուծությանն առնչվող հարկային օրենսդրության փոփոխություններ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Խոշոր և միջին հարկ վճարողների և Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների վերլուծությունների բաժինների աշխատակիցների համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 44 ունկնդիր:

 

2019 թվականի օգոստոսի 5-ից 8-ը, 9-ից 14-ը և սեպտեմբերի 2-ից 5-ը Ուսումնական կենտրոնում անց են կացվել «Մաքսային գործի հիմնահարցեր» թեմայով քառօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ մաքսային ծառայությունում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող աշխատակիցների համար: 23 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 76 ունկնդիր:

 

2019 թվականի հուլիսի 29-ից 31-ը և օգոստոսի 5-ից 7-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Մաքսային հսկողության սարքերի և սարքավորումների շահագործում և սպասարկում» թեմայով եռօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ մաքսատուն-վարչությունների աշխատակիցների համար: 23 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 33 ունկնդիր: 

 

2019 թվականի հուլիսի 4-ին և 11-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսդրության մի շարք դրույթներ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների մաքսային ծառայողների (մասնագետների) համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են շուրջ 40 ունկնդիր:

 

2019 թվականի հուլիսի 1-ից 4-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացման համար նախատեսված ՀԾ-հաշվապահ 7 համակարգի ուսումնասիրություն» թեմայով 4-օրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության ծառայողների համար: 20 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 20 ունկնդիր:

 

2019 թվականի ապրիլի 4-ից մայիսի 14-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Ընդհանուր և գործնական անգլերեն սկսնակների և բազային գիտելիք ունեցողների համար» թեմայով դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Կազմակերպման և հսկողության վարչության և  Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության թիվ 1 և թիվ 20 բաժինների ծառայողների (մասնագետների) համար: 26 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 7 ունկնդիր:

 

2019 թվականի մայիսի 7-ից 8-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Մաքսային համակարգը 21-րդ դարում. հիմնական մարտահրավերներ» թեմայով երկօրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների մաքսային ծառայողների (մասնագետների) համար: 10 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 24 ունկնդիր:

 

2019 թվականի մայիսի 2-ից 3-ը և 6-ից 7-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Հարկային հսկողության հիմնահարցեր» թեմայով երկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության ծառայողների (մասնագետների) համար: 12 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 44 ունկնդիր:

 

2019 թվականի ապրիլի 16-ին և 18-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են ««Mulberry2» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների մաքսային ծառայողների (մասնագետների) համար: 3 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 46 ունկնդիր:

 

2019 թվականի ապրիլի 8-ին և 12-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը պետական եկամուտների կոմիտեում» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Քննչական վարչության ծառայողների (մասնագետների) համար: 8 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 29 ունկնդիր:

 

2019 թվականի մարտի 29-ին և ապրիլի 1-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսդրության դրույթներ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ մաքսատուն-վարչությունների և մաքսային կետ-բաժինների մաքսային ծառայողների (մասնագետների) համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 30 ունկնդիր: 

 

2019 թվականի մարտի 12-ին, 19-ին և 26-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Մաքսային ծառայության իրավապահ գործառույթներ և մաքսային ոլորտի քրեական իրավախախտումներ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության և մաքսատուն-վարչությունների համապատասխան գործառույթ իրականացնող մաքսային ծառայողների (մասնագետների) համար: 4 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 45 ունկնդիր: 

 

2019 թվականի մարտի 15-ին, 18-ին, 22-ին և 25-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են ««Mulberry2» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ համակարգի հարկային ծառայողների (մասնագետների) համար: 3 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 84 ունկնդիր:

 

2019 թվականի մարտի 15-ին և 22-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքով սահմանված մաքսային ընթացակարգեր» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Խոշոր և միջին, փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների ծառայողների (մասնագետների) համար: 4 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 40 ունկնդիր:

 

2019 թվականի մարտի 15-ին և 22-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսդրության դրույթներ» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների մաքսային ծառայողների (մասնագետների) համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 40 ունկնդիր: 

 

2019 թվականի մարտի 12-ին և 15-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «ՀՀ ՊԵԿ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության հիմնական գործառույթներն ըստ վարչության նոր կանոնադրության» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 20 ունկնդիր:

 

2019 թվականի մարտի 5-ից  6-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքով սահմանված մաքսային ընթացակարգեր» թեմայով երկօրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Կազմակերպման և հսկողության, Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչությունների ծառայողների (մասնագետների) համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 20 ունկնդիր:

 

2019 թվականի փետրվարի 11-ին, 18-ին և 25-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «ՀՀ ՊԵԿ Հարկային տեսչություն-վարչությունների գործառույթների իրականացման կարգեր» թեմայով մեկօրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության, ընթացիկ հսկողության բաժինների ծառայողների համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 90 ունկնդիր:

 

2019 թվականի փետրվարի 11-ից 15-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացման համար նախատեսված ՀԾ-հաշվապահ 7 համակարգի ուսումնասիրություն, վերլուծությունների համար տեղեկատվության ստացում» թեմայով 5-օրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Խոշոր և միջին հարկ վճարողների և Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների, Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչության ծառայողների համար: 20 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 20 ունկնդիր:

 

2019 թվականի փետրվարի 4-ին և 8-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Հարկային պարտավորություն, հարկային հաշվարկներ և հաշվարկային փաստաթղթեր, տրանսֆերային գնագոյացում» թեմայով դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Խոշոր և միջին հարկ վճարողների և Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների վերլուծությունների բաժինների, Հարկ վճարողների սպասարկման և Ռիսկերի կառավարման և հարկային կարգապահության ծրագրերի վարչությունների ծառայողների համար: 6 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 44 ունկնդիր:

 

2018 թվականի նոյեմբերի 12-ից դեկտեմբերի 24-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Ընդհանուր և գործնական անգլերեն» թեմայով դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության աշխատակիցների համար: 26 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են շուրջ 12 ունկնդիր:

 

2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ից 21-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Մաքսային համակարգը 21-րդ դարում. հիմնական մարտահրավերներ» թեմայով դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար: 10 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են շուրջ 21 ունկնդիր:

 

2018 թվականի նոյեմբերի 6-ից դեկտեմբերի 13-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Մասնագիտական ռուսերեն մաքսային ծառայողների համար» թեմայով դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար: 24 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են շուրջ 12 ունկնդիր:

 

2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ին, 14-ին, 17-ին և 18-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Մաքսային օրենսդրություն և ենթաօրենսդրական կարգավորումներ» թեմայով դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար: 4 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են շուրջ 30 ունկնդիր:

 

2018 թվականի դեկտեմբերի 11-ին և 12-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Կառավարչական հմտությունների հոգեբանական առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ համակարգի բաժինների պետերի և ավելի բարձր պաշտոն զբաղեցնող աշխատակիցների համար: 3 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 44 ունկնդիր:

 

2018 թվականի նոյեմբերի 5-ից 9-ը և 19-ից 23-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացման համար նախատեսված ՀԾ-հաշվապահ 7 համակարգի ուսումնասիրություն, վերլուծությունների համար տեղեկատվության ստացում» թեմայով 5-օրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Խոշոր և միջին հարկ վճարողների և Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների, Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման, Կազմակերպման և հսկողության վարչությունների ծառայողների համար: 20 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 40 ունկնդիր: 

 

2018 թվականի  նոյեմբերի 12-ին, 13-ին, 15-ին և 16-ին Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Պետական կառավարման համակարգ, մենեջմենթ, տեղեկատվության միջազգային փոխանակություն և քաղաքացիական պաշտպանություն» թեմայով 1-օրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Խոշոր և միջին հարկ վճարողների և Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների, Հարկ վճարողների սպասարկման, Օպերատիվ հետախուզության, Իրավաբանական, Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման, Ներքին աուդիտի, Կազմակերպման և հսկողության, Քննչական, Հետաքննության վարչությունների ծառայողների համար: 7 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 80 ունկնդիր:

 

2018 թվականի նոյեմբերի 1-ից 3-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է ««ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան» պորտալի համակարգերի գործառույթների ներկայացում» թեմայով 3-օրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների համար: 12 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 12 ունկնդիր:

 

2018 թվականի հոկտեմբերի 15-ից 16-ը, 18-ից 19-ը, 22-ից 23-ը, 25-ից 26-ը, 29-ից 30-ը և նոյեմբերի 1-ից 2-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել են «Պետական կառավարման համակարգ, մենեջմենթ, տեղեկատվության միջազգային փոխանակություն և քաղաքացիական պաշտպանություն» թեմայով 2-օրյա դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության, Օպերատիվ հետախուզության և Հարկ վճարողների սպասարկման վարչությունների ծառայողների (մասնագետների) համար: 10 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 120 ունկնդիր: 

 

2018 թվականի հոկտեմբերի 23-ից 24-ը Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Կառավարումը և ղեկավարումը մաքսային համակարգում» թեմայով 2-օրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար: 12 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 24 ունկնդիր: 

 

2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ից 19-ը  Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Պետական գրանցման և պետական հաշվառման գործընթաց» թեմայով 2-օրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Հարկ վճարողների սպասարկման,  Կազմակերպման և հսկողության, Վարչարարության մեթոդաբանության, ընթացակարգերի և սպասարկման, Ռիսկերի կառավարման և հարկային կարգապահության ծրագրերի  վարչությունների, Խոշոր և միջին հարկ վճարողների և Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների ծառայողների (մասնագետների) համար: 10 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 40 ունկնդիր:

 

2018 թվականի հոկտեմբերի 3-ին և 4-ին  Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է  «Ընդերքօգտագործման իրավունք և դրա կազմակերպման գործընթաց» թեմայով դասընթացներ՝ ՀՀ ՊԵԿ Խոշոր և միջին հարկ վճարողների և Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների, Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման, Կազմակերպման և հսկողության և Վարչարարության մեթոդաբանության, ընթացակարգերի և սպասարկման վարչությունների աշխատակիցների համար: 12 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացներին մասնակցել են 48 ունկնդիր:

 

2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ից 2-ը  Ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է «Սնանկության գործընթացի առանձնահատկությունները» թեմայով 2-օրյա դասընթաց՝ ՀՀ ՊԵԿ Վարչարարության մեթոդաբանության, ընթացակարգերի և սպասարկման, Իրավաբանական, Հետաքննության և Քննչական վարչությունների, ինչպես նաև Խոշոր և միջին հարկ վճարողների և Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչությունների ծառայողների (մասնագետների)  համար: 10 ակ/ժամ տևողությամբ դասընթացին մասնակցել են 40 ունկնդիր:

 

2014 թվականին Ուսումնական կենտրոնի կողմից անցկացվել են թվով 64 ուսումնական դասընթաց հարկային և մաքսային ծառայողների համար՝ 475 ակ/ժամ տևողությամբ: Դասընթացներին մասնակցել են թվով 1457 ունկնդիր:

 

2015 թվականին Ուսումնական կենտրոնի կողմից անցկացվել են թվով 70 ուսումնական դասընթաց հարկային և մաքսային ծառայողների համար՝ 653 ակ/ժամ տևողությամբ: Դասընթացներին մասնակցել են թվով 1526 ունկնդիր:

 

2016 թվականին իրականցվել են Ուսումնական դասընթացներ հարկային և մաքսային ծառայողների (նաև ԼՂՀ հարկային և մաքսային ծառայողների) համար: Անցկացվել են թվով 67 դասընթաց՝ 549 ակ/ժամ տևողությամբ, որոնց մասնակցել է 1251 հարկային և մաքսային ծառայող:

 

2017 թվականին իրականցվել են Ուսումնական դասընթացներ հարկային և մաքսային ծառայողների (նաև ԼՂՀ հարկային և մաքսային ծառայողների) համար: Անցկացվել են 75 դասընթաց՝ 750 ակ/ժամ տևողությամբ, որոնց մասնակցել  1558 հարկային և մաքսային ծառայող: