ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան

Ուսումնական կենտրոնը համագործակցում է Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի հետ (http://aua.am/)՝ կազմակերպելով գործարար կառավարման դասընթացներ: Ծրագրի տևողությունը 4 ամիս է և ներառում է գործարար կառավարման հիմունքները և ՀՀ հարկային և մաքսային օրենքները: